Käyttöehdot

BUY LOCAL-tavaramerkin käyttöehdot

 

BUY LOCAL-tavaramerkki on Adessin Oy:n rekisteröity tavaramerkki, jonka tavoitteena on kertoa tuotteen alkuperästä sekä paikallisten tuotteiden ja lähituotannon tukemisesta.

BUY LOCAL-tavaramerkin käyttöoikeus voidaan myöntää hakemuksesta tuotteille, tuoteryhmille tai palveluille, jotka täyttävät näissä käyttöehdoissa mainitut vaatimukset.

Käyttöoikeuteen ei sisälly oikeutta myöntää alilisenssejä. Lisenssinsaaja sitoutuu noudattamaan merkin käyttöehtoja käyttöoikeuden alaisten tuotteiden osalta.

BUY LOCAL-tavaramerkki on rekisteröity EU-tavaramerkkinä, ja sen käyttöoikeus koskee Euroopan aluetta.

 

1. BUY LOCAL-tavaramerkki on Adessin Oy:n omistama ja hallinnoima tavaramerkki, joka kertoo käyttöoikeuden alaisen tuotteen kotimaisesta tuotantopaikasta ja -tavasta. BUY LOCAL-tavaramerkin käyttöoikeuden voi lunastaa vain sopimuksessa mainitut edellytykset täyttävä tavaran- tai palvelun tuottaja. Liittymismaksu on oltava maksettuna ennen kuin BUY LOCAL-tavaramerkin voi ottaa käyttöön.

2. BUY LOCAL-tavaramerkkiä voi käyttää ainoastaan niiden tuotteiden mainonnassa ja markkinoinnissa, jotka täyttävät BUY LOCAL-tavaramerkille asetetut vaatimukset. Edellytyksenä on, että käyttöoikeuden alaisten tuotteiden paikallisuusasteen on oltava vähintään 50 prosenttia. Edellytyksen katsotaan täyttyvän, jos tuotantokustannukset ovat paikallisesti käyttöoikeuden alaisissa tuotteissa vähintään 50 prosenttia. Lisenssinsaajan velvollisuutena on ilmoittaa jos sen toiminnassa tai olosuhteissa tapahtuu muutoksia ja jos näiden johdosta BUY LOCAL-tavaramerkille asetetut edellytykset eivät jostain syystä enää täyty.

3. BUY LOCAL-tavaramerkkiä tulee aina käyttää sopimuksen liitteessä esitetyssä muodossa, ellei Adessin Oy toisin määrää. Lisenssinsaajan on aina ennen ensimmäistä käyttöä hyväksytettävä BUY LOCAL-tavaramerkin käyttö Adessin Oy:llä. Adessin Oy hyväksyy rekisteröityjen lisenssinsaajien BUY LOCAL-tavaramerkin käytön sähköpostitse (myynti@adessin.fi). Hyväksyntää varten lisenssinsaajan tulee lähettää sähköinen versio BUY LOCAL-tavaramerkin käytöstä edellä mainittuun sähköpostiosoitteeseen. Hyväksyntä suoritetaan noin kahden työpäivän kuluessa viestin vastaanottamisesta. Tavaramerkin uudet käyttökohteet on aina hyväksytettävä Adessin Oy:llä. Uusintapainoksia aiemmin hyväksytyistä tavaramerkin käytöistä ei tarvitse hyväksyttää.